VRATKY

Pokud Vám zboží nevyhovuje, můžete jej do 14 dnů vrátit  a dostanete peníze zpět. Zboží, které chcete vrátit musí být nové, čisté, nenošené a neprané. V případě, že obdržíme vrácený produkt, který nesplňuje popsané podmínky, máme právo odmítnout vrácení zboží. VRÁCENÍ ZBOŽÍ SE VRACÍ NA ADRESU: PARTIZANSKA CESTA 77, MARIBOR 2000, SLOVENIA.

Formulář: Formulář pro vrácení produktu.

 • jméno a příjmení,
 • adresa a místo pobytu,
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 • heslo v šifrovaném formátu (pro registrované uživatele)

Vzhledem k tomu, že online prodeje rostou stále více po celém světě i ve Slovinsku, je klíčové, aby si zákazníci byli vědomi svých práv a povinností při provádění online objednávky, což je dáno zákonem o ochraně spotřebitele. Je důležité, aby měli jasně definovaný vztah kupujícího a prodávajícího, proto vám níže nabízíme stručný přehled a odpovědi na nejčastější otázky, které vám pomohou vztah pochopit.

 • 1. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY OBCHODNÍKEM

  Vzhledem k tomu, že kupující a obchodník nejsou při online objednávce ve fyzickém kontaktu, je důležité, aby obchodník po obdržení objednávky zaslal na e-mailovou adresu kupujícího potvrzení. Potvrzení musí být předloženo písemně. Nestačí jen poděkovat za objednávku, která se generuje automaticky při jejím provedení. Je důležité, aby si kupující mohl potvrzení také trvale uschovat a aby obsahoval všechny potřebné informace o zboží, platbě a dodání. Potvrzení musí také obsahovat informace o právech na odstoupení od kupní smlouvy.

  2. DOKUMENTACE

  Když kupující obdrží zboží, musí obchodník při dodání přiložit důležité informace o zboží a o obchodníkovi v písemné vytištěné podobě. Důležitým prvkem jsou informace o adrese, na kterou může zákazník zaslat námitku, informace o záruce, servisu, podmínkách odstoupení od smlouvy a další informace. Pokud kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, musí to obchodník uvést písemně v tištěné podobě.

  3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM NEBO PRODÁVAJÍCÍM

  Pokud prodávající nemůže splnit smlouvu (protože zboží není skladem), musí na to kupujícího písemně upozornit do 30 dnů od obdržení platby a platbu vrátit. Na druhé straně může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a v tomto případě musí zboží vrátit obchodníkovi. Je třeba mít na paměti, že práva podle smlouvy jsou stejná bez ohledu na to, zda se jedná o online nákup nebo nákup v běžném obchodě. Pokud si kupující přeje odstoupit od smlouvy, nesmí kupované zboží používat, s výjimkou kontroly skutečného stavu objednaného zboží a jeho vhodnosti. Pokud se použití zboží liší od výše uvedeného, nese náklady na snížení hodnoty zboží kupující. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od převzetí a lhůta začíná běžet, jakmile prodávající informuje kupujícího o jeho právu odstoupit od smlouvy. Oznámení o tomto právu musí být uvedeno na webových stránkách obchodu nebo v dokumentech, které kupující obdrží společně se zbožím. Není -li kupující informován o svém právu na odstoupení od smlouvy, může zboží vrátit do tří měsíců od převzetí zboží.

  4. NEMOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM

  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je předmětem koupě cenný papír, protože v těchto případech prodávající nemá vliv na hodnotu zboží. Kromě toho nemůže odstoupit od smlouvy, pokud byl výrobek vyroben podle pokynů zákazníka (tj. výrobek je personalizován a jedinečný) nebo jeho platnost vypršela. Totéž platí pro produkty, u nichž již zákazník otevřel bezpečnostní uzávěr (audio, video, počítačové programy ...) nebo loterie a hazardní hry.

  5. ZÁRUKA A VADY

  V rámci záruky na vady materiálu má kupující stejná práva v případě vady zboží bez ohledu na to, zda byl nákup proveden online nebo v běžném obchodě. Totéž platí v případě, že byl kupující poškozen nepravdivými údaji o zboží, uvedenými prodejcem. Pokud je předmětem nákupu technický výrobek, vztahuje se na něj vždy záruka. V ostatních případech se maloobchodníci obvykle sami rozhodnou, zda na prodané výrobky nabídnou záruku či nikoli. Je dobré vědět, že záruky představují velkou konkurenční výhodu obchodu, protože zvyšují důvěryhodnost obchodníka a jeho produktů. Zjistí -li kupující vadu zboží, musí o tom informovat obchodníka nejpozději do dvou měsíců od zjištění vady. V takovém případě musí prodávající odstranit vadu nebo vyměnit výrobek. Pokud to není možné, může kupující požádat o vrácení peněz.

  6. VRÁCENÍ KUPNÍ CENY

  Podle zákona o ochraně zákazníků má kupující právo na vrácení kupní ceny. Zákon stanoví, že společnost musí vrátit kupní cenu stejným platebním prostředkem, jakým byla provedena původní transakce, a kupující může požádat o použití jiného platebního prostředku. Odstoupí -li kupující od smlouvy, musí prodávající vrátit kupní cenu do 14 dnů od odstoupení. Odstoupí -li obchodník od smlouvy, musí být kupní cena uhrazena do 14 dnů.