Menu
Your Cart

-15 % na každý další produkt | -20 % na každý další produkt při nákupu čtyř a více produktů

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.nizjecene.si, byly sestaveny v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele (ZOOÚ, Úřední věstník SI, č. 101/2000). Zákonem o ochraně osobních údajů (ZoOS -1), elektronické komunikace (ZEKom-1) a na základě doporučení Slovinské obchodní komory a mezinárodních kodexů pro online a elektronické podnikání. Vyhrazujeme si právo změny podmínek.

1. DOSTUPNOST INFORMACÍ

Prodávající se zavazuje mít vždy k dispozici pro uživatele:
- údaje o totožnosti prodávajícího (zejména název společnosti a sídlo společnosti a registrační číslo, kde je společnost registrována);
- kontaktní údaje, které umožňují uživateli rychlou a efektivní komunikaci s prodávajícím (e-mailová adresa, telefon atd.);
- informace o podstatných vlastnostech produktů popř. služby internetového obchodu, včetně poprodejních služeb a záruk;
- informace o dostupnosti produktu popř. služby internetového obchodu;
- způsob a podmínky dodání produktů popř. poskytování služeb, zejména místo a čas dodání;
- informace o formě úhrady;
- údaje o časové platnosti nabídky z internetového obchodu;
- informace o období, během kterého je ještě možné odstoupit od smlouvy, a podmínkách odstoupení;
- informace o možnosti vrácení produktů a zda a kolik takové vrácení uživatele stojí;
- informace o postupu reklamace uživatele a informace o kontaktní osobě Prodávajícího pro kontakty s uživateli.

2. FORMA ÚHRADY

Za objednané produkty můžete zaplatit několika způsoby (zvolte si při zadávání údajů pro objednání zboží):

  • Platba Bankovním převodem
  • Platba Kreditní kartou
  • Platba přes systém Pay-pal

Kupující zaplatí za zboží cenu, která je platná v den zadání objednávky. V případě, že chcete někoho překvapit dárkem nebo provést platbu bankovním převodem, můžete si zvolit platbu bankovním převodem a pod komentář napsat jinou adresu, popř. vaše přání.
Společnost si vyhrazuje právo nabízet konkrétní platební metody pouze pro požadovanou objednávku, tzn. pouze metody spojené s příslušným úvěrovým hodnocením za účelem ochrany našeho úvěrového rizika.

3. CENY

Cena platí pro všechny registrované uživatele internetového obchodu. V závislosti na ceně uvedené online jsou možné příplatky, které jsou závislé na zvoleném způsobu platby (viz bod 4). Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ceny v internetovém obchodě uvedeny v českých korunách včetně DPH. Všechny ceny v internetovém obchodě zahrnují ceny produktů a nezahrnují náklady na dopravu. Všechny ceny platí pouze pro online objednávání produktů prostřednictvím internetového obchodu. Slevy se nesčítají, pokud není v průběhu akce uvedeno jinak.

4. POSTUP NÁKUPU

Výběr produktu
K nákupu v našem internetovém obchodě není nutná žádná registrace. Na webových stránkách jsou u produktů tlačítka »Přidat do košíku«. Kliknutím na tlačítko přidáte produkt do košíku.
Odstranění produktu
Pokud chce zákazník odebrat konkrétní produkt z košíku, musí kliknout na odpadkový koš, umístěný napravo od produktu v košíku.
Objednání zboží
Zákazník dokončí svou objednávku kliknutím na tlačítko „Pokladna“ a do formuláře na webových stránkách zadá všechny požadované informace (jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Zákazník dokončí objednávku kliknutím na tlačítko „Koupit nyní“. Pokud bylo objednání úspěšné, zákazník obdrží potvrzení na e-mail.


5. SMLOUVA O PRODEJI

Prodávající vystaví uživateli, který si koupí produkt z internetového obchodu, písemnou fakturu s rozpisem nákladů a vysvětlením práva na odstoupení od nákupu vrácením zakoupeného produktu, je-li to nutné a možné. Kupující si může objednávku vytisknout, po dokončení objednávky k ní již nebude mít přístup a prodávající ji neuloží. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce. Kupní smlouva mezi prodávajícím a uživatelem (kupujícím) je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající potvrdí objednávku. Od tohoto okamžiku jsou všechny ceny a další podmínky nákupu pevné a platí jak pro prodávajícího, tak pro uživatele (kupujícího). 

6. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD NÁKUPU, VRÁCENÍ PRODUKTŮ, REKLAMACE, SKRYTÉ VADY, ZÁRUKA

Spotřebitel má právo do 14 dnů od převzetí zboží informovat společnost, že odstupuje od smlouvy bez udání důvodu svého rozhodnutí. V tomto případě je spotřebitel pouze zatížen náklady na vrácení produktu. Lhůta pro odstoupení počíná běžet dnem, kdy spotřebitel obdrží zboží. Pokud je odstoupení odesláno v této lhůtě, je považováno za včasné. V případě odstoupení od smlouvy společnost neprodleně nebo nejpozději do 14 dnů od obdržení oznámení (oznámení může být podáno ve fyzické podobě – poštou na adresu: Partizanska cesta 77, 2000 Maribor, Slovenija nebo e-mailem na naši adresu: info@damma.cz) o odstoupení od smlouvy vrací všechny přijaté platby. Společnost vrátí přijaté platby spotřebiteli na bankovní účet, který uvedl na formuláři pro vrácení nebo na formulář pro odstoupení od smlouvy. Přijaté peněžní prostředky se jiným platebním prostředkem nevracejí, a v důsledku toho spotřebiteli nevzniknou žádné náklady. Spotřebitel nemůže požadovat náhradu dodatečných nákladů, které mu vznikly, pokud se výslovně rozhodl pro jiný druh zásilky, než je nejdostupnější standardní zásilka nabízená společností. V případě kupní smlouvy může společnost zadržet vrácení přijatých plateb až do obdržení vráceného zboží nebo dokud spotřebitel neprokáže, že zboží bylo vráceno, pokud společnost nenabídne možnost převzetí vráceného zboží. Pokud již spotřebitel zboží obdržel a odstoupil od smlouvy, vrátí jej nebo předá společnosti nebo osobě pověřené společností k převzetí zboží, a to okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů od oznámení. Má se za to, že spotřebitel vrátí zboží včas, pokud jej odešle před uplynutím 14denní lhůty pro vrácení peněz. Spotřebitel ponese pouze náklady na vrácení zboží související s odstoupením od smlouvy. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud je snížení hodnoty výsledkem jednání, které není nezbytně nutné k určení povahy, vlastností a fungování zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud ho společnost neinformuje o právu odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li v popisu výrobku uvedeno, že jej vzhledem k povaze výrobku nelze vrátit, spotřebitel nemá možnost vrácení. Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy o dodávce zapečetěného zboží, které není vhodné vracet z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud spotřebitel po dodání uzávěr obalu otevřel. Pokud není existence vady zboží nebo nesrovnalosti v poskytnuté službě zpochybněna, musí společnost žádosti spotřebitele vyhovět co nejdříve, nejpozději však do osmi dnů. Pokud je existence závady zboží nebo nesrovnalosti v poskytované službě zpochybněna, musí společnost na požadavek spotřebitele písemně odpovědět nejpozději do osmi dnů po jeho obdržení. Formulář pro vrácení zboží najdete na tomto odkazuFormulář pro vrácení produktu. Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete na tomto odkazu: Formulář pro odstoupení od objednávky.

Vyplňte formulář pro odstoupení od smlouvy nebo formulář pro vrácení s vašimi údaji pro vrácení (číslo účtu a číslo objednávky) a zašlete jej na e-mailovou adresu info@damma.cz.

Prodávající je povinen dodat zboží spotřebiteli v souladu se smlouvou a odpovídá za podstatné chyby při jeho plnění. Kupující je povinen o tom informovat prodávajícího a poskytnout podrobný popis závady spolu s reklamačním formulářem a zaslat jej na e-mailovou adresu info@damma.cz. Kupující musí prodávajícímu umožnit prohlédnutí výrobku s materiální nebo skrytou závadou.

Závada je materiální:

1. nemá-li věc vlastnosti potřebné k běžnému použití nebo použití v provozu;
2. nemá-li věc vlastnosti nezbytné pro zvláštní použití, pro které jej kupující kupuje, ale pro které bylo prodávajícímu známo nebo by mu mělo být známo;
3. nemá-li věc vlastnosti a kvalitu, které byly výslovně nebo mlčky dohodnuty nebo předepsány;
4. pokud prodávající předal věc, která neodpovídá vzoru nebo modelu, pokud vzor nebo model nebyl zobrazen pouze za účelem oznámení.

Vhodnost zboží pro běžné použití se posuzuje s ohledem na běžné zboží stejného druhu a s přihlédnutím k veškerým prohlášením prodávajícího o vlastnostech zboží, které učinil prodávající nebo výrobce, zejména prostřednictvím reklamy, prezentace výrobku nebo údajů na zboží samotném. Spotřebitel může uplatnit svá práva týkající se materiální závady, oznámí-li prodávajícímu vadu do dvou měsíců ode dne zjištění závady. Spotřebitel musí vadu podrobněji popsat v oznámení o závadě a umožnit prodávajícímu věc prohlédnout. Prodávající neodpovídá za materiální závady zboží, které se projeví po uplynutí dvou let od dodání věci. Je-li předmětem smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem věc z druhé ruky, prodávající neodpovídá za materiální závady zboží, které se projeví po uplynutí jednoho roku od převzetí věci. Pro odpovědnost za materiální závady se využijí ustanovení zákona upravujícího závazkové vztahy, nestanoví-li tento zákon jinak.
V případě poškození zboží má kupující právo na uplatnění záruky. To mu dává zákon o ochraně spotřebitele. V případě poškození zboží musí společnost zboží buď vyměnit, nebo vrátit peníze.

7. DORUČENÍ

Společnost využívá k zasílání zboží slovinské doručovací služby. Doručení je zdarma pro všechny produkty. Zboží je vydáno konečnému zákazníkovi. Všechny produkty jsou obvykle dodávány v krátké lhůtě 10 až 12 pracovních dnů. Výjimečně může být dodací lhůta prodloužena kvůli logistickým zpožděním při přepravě produktu od našeho výrobce. Po objednání zboží obdržíte předpokládaný termín doručení.

8. NÁZORY UŽIVATELE A HODNOCENÍ PRODUKTU

Názory, komentáře a hodnocení produktů poskytnuté uživateli nebo návštěvníky jsou součástí funkcí internetového obchodu a jsou určeny pro uživatelskou komunitu. Prodávající a správce neodpovídají za obsah názorů, komentářů a hodnocení produktů, poskytovaných uživateli nebo návštěvníky. Správce kontroluje a odmítá názory, komentáře a hodnocení před zveřejněním a odmítá ty, které obsahují zjevné nepravdy, jsou zavádějící, urážlivé, obscénní nebo podle názoru manažera neprospívají jiným uživatelům nebo návštěvníkům internetového obchodu. Prodávající a provozovatel neodpovídají za informace v názorech, komentářích a hodnoceních a zříkají se jakékoli odpovědnosti vyplývající z těchto informací. Odesláním názoru, komentáře nebo hodnocení uživatel nebo návštěvník výslovně souhlasí s podmínkami použití a provozovatel umožňuje zveřejnění části nebo celého textu ve všech elektronických a jiných médiích. Správce má právo používat obsah stanoviska, komentáře nebo hodnocení neomezeně a k jakémukoli účelu, který je v obchodním zájmu manažera, včetně zveřejnění v reklamách nebo jiné marketingové komunikaci. Autor stanoviska, komentáře nebo hodnocení současně prohlašuje a zaručuje, že je vlastníkem věcných a morálních autorských práv k písemným stanoviskům, komentářům nebo hodnocením a že tato práva bezplatně, nevýhradně a neomezeně převádí na manažera.

9. ODPOVĚDNOST

Prodávající vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil, že informace zveřejněné v internetovém obchodě jsou aktuální a správné, ale vlastnosti produktu, dodací lhůta nebo cena se mohou měnit tak rychle, že se provozovateli nepodaří opravit informace zveřejněné v internetovém obchodě včas. V takovém případě Manažer nebo Prodávající upozorní uživatele (kupujícího) na změny a umožní mu odstoupit od objednávky nebo změnit objednávku. Od okamžiku, kdy je zásilka s objednanými produkty doručena na poštu, prodávající neodpovídá za případy fyzického poškození, zničení nebo ztráty zásilky, ani za absenci obsahu v zásilce nebo pokud zásilka vykazuje známky otevření. V těchto případech musí uživatel (kupující) zahájit reklamační řízení u GLS. V případě poškození zásilky tak učiní tím, že zásilku přiveze na nejbližší poštu, kontaktní místo GLS, ve stejném stavu, v jakém ji obdržel, aniž by cokoli přidal nebo odstranil, a vyplní reklamační protokol. Prodávající společně s GLS zajistí, aby byla reklamace vyřešena v co nejkratší době.

10. REKLAMACE, SPORY A UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA

Prodávající dodržuje platné předpisy v oblasti ochrany spotřebitele. Prodávající má zaveden účinný systém vyřizování reklamací a má určenou osobu, se kterou se může uživatel (kupující) v případě problému spojit e-mailem. V případě problémů se uživatel (kupující) může obrátit o pomoc na info@damma.cz. Uživatel (kupující) může podat stížnost na e-mailovou adresu info@damma.cz. Odvolací řízení je důvěrné. Prodávající do pěti pracovních dnů potvrdí, obdržení reklamace, a informuje uživatele (kupujícího), jak dlouho ji bude vyřizovat, a bude jej průběžně informovat o průběhu postupu. Prodávající vynaloží veškeré úsilí k vyřešení případných sporů smírnou cestou. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporu, bude mít k řešení všech sporů mezi Prodávajícím a uživatelem (kupujícím) výlučně místně příslušný soud v Lublani. Prodávající a uživatel (kupující) jako účastník elektronického obchodu vzájemně uznávají platnost elektronických zpráv od soudu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a veškeré spory mezi provozovatelem, prodávajícím a uživatelem (kupujícím) podléhají slovinskému hmotnému a procesnímu právu, neuplatňují se zde pravidla mezinárodního soukromého práva, která by naznačovala použití jakéhokoli jiného práva. Ustanovení kodexu povinností, zákona o elektronickém obchodu, zákona o ochraně osobních údajů a zákona o ochraně spotřebitele se aplikují obdobně na všechny vztahy a na práva a povinnosti, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

11. NEZAPOMEŇTE SI VZÍT ÚČTENKU

Prodávající je povinen vystavit fakturu za dodávku zboží nebo služby a předat ji kupujícímu. Kupující musí fakturu převzít a uschovat jej bezprostředně po opuštění provozovny.

12. ZMĚNY VE VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH

V případě změn předpisů upravujících provozování internetových obchodů, ochrany údajů a dalších oblastí souvisejících s provozováním internetového obchodu Provozovatele a v případě změn vlastní obchodní politiky může Prodávající změnit a / nebo doplnit tyto Všeobecné obchodní podmínky, o čemž bude uživatele vždy vhodným způsobem informovat, což zahrnuje i informování prostřednictvím webové stránky www.damma.cz. Jakékoli změny a / nebo doplnění Všeobecných podmínek vstupují v platnost a platí po uplynutí osmi dnů od zveřejnění změn a / nebo doplnění. Pokud je pro dodržování předpisů nezbytná změna a / nebo doplnění Všeobecných podmínek, mohou tyto změny a / nebo doplnění výjimečně vstoupit v platnost a platit po kratší dobu. Uživatel, který nesouhlasí se změnami a / nebo s doplněním těchto všeobecných obchodních podmínek, musí svou registraci zrušit do osmi dnů od zveřejnění oznámení o změnách a / nebo doplnění všeobecných obchodních podmínek; v opačném případě se po uplynutí této lhůty má za to, že uživatel přijímá změny a / nebo doplění všeobecných podmínek. Zrušení registrace provede uživatel písemným prohlášením na e-mailovou adresu: info@damma.cz a oznámí zrušení.

13. KUPÓNY A KÓDY KUPÓNŮ

Prodávající pravidelně zveřejňuje kód kupónu, který může kupující použít při zadávání objednávky. S kupónem poskytneme zákazníkovi dodatečnou slevu na celý nákup nebo na jednotlivé produkty. Při 1 objednávce lze uplatnit pouze 1 kupón. Slevy se nesčítají.

14. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V souladu s právními normami GLOBAL EUROZONE d.o.o. neuznává žádného poskytovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jako příslušného k řešení spotřebitelských sporů, které by mohl spotřebitel zahájit v souladu se zákonem o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. GLOBAL EUROZONE d.o.o., která jako poskytovatel zboží a služeb umožňuje online obchod na území Slovinské republiky, zveřejňuje na svých webových stránkách elektronický odkaz na platformu pro online řešení spotřebitelských sporů (RSO). Platforma je k dispozici spotřebitelům zde.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

Toto nařízení vychází ze zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, nařízení (EU) č. 524/2013 Evropského parlamentu a Rady o online řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2016/2004 a směrnice 2009/22/ES. Všeobecné obchodní podmínky byly Prodávajícím aktualizovány v Lublani dne 8. 10. 2021.

Majitelem a správcem internetového obchodu s módním textilem a dalším zbožím DAMMA je společnost GLOBAL EUROZONE d.o.o., se sídlem: Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, registrační číslo: 8664960000, DIČ: SI 80327869. Společnost je registrována u Okresního soudu v Lublani.
Všeobecné obchodní podmínky určují práva a povinnosti mezi prodejcem DAMMA a kupujícím (dále jen »zákazník« - fyzická nebo právnická osoba nebo »spotřebitel«) při online prodeji zboží.