Menu
Your Cart

-15 % na každý další produkt | -20 % na každý další produkt při nákupu čtyř a více produktů

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ZÍSKÁVÁNÍ A SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost získává osobní údaje o zákaznících při objednávce v internetovém obchodě, při registraci nového zákazníka, během telefonického rozhovoru se zákazníkem, při osobní komunikaci se zákazníkem nebo prostřednictvím e-mailu se zákazníkem. Společnost shromažďuje údaje, jako je jméno a příjmení, adresa, uživatelské jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, heslo a další údaje, které může zákazník dobrovolně uvést do zadaných polí. Kupující musí poskytnout informace pro úspěšnou realizaci objednávky a případnou komunikaci se společností. Společnost neodpovídá za správnost údajů, které zákazníci uvádějí do svých uživatelských účtů.

2. ÚČEL SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost shromažďuje osobní údaje v případě objednávky v internetovém obchodě za účelem úspěšné realizace objednávky. Společnost také potřebuje data k vystavení faktury a zpracování dodávky. Pokud si zákazník nepřeje, aby jeho osobní údaje byly použity pro statistické účely, společnost tyto údaje nepoužívá. Jakmile si zákazník vytvoří uživatelský účet, společnost uchovává údaje s předchozím souhlasem zákazníka. Zákazník může také údaje ve svém uživatelském účtu měnit a mazat. Společnost také využívá osobní údaje ke komunikaci prostřednictvím e -mailu se zákazníkem.

3. PŘENOS DAT

Pokud to vyžaduje zákon, může společnost poskytnout osobní údaje zákazníka orgánům činným v trestním řízení nebo státním orgánům. Jedná se o případy zločinu nebo podvodu. Společnost nepředává osobní údaje neoprávněným třetím stranám ani pro reklamní účely.

4. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a kopírování osobních údajů, vymazání (pokud osobní údaje nebyly pro původní účely nutné), doplnění nebo opravy osobních údajů, přenosu osobních údajů a omezení zpracování osobních údajů (pokud může zákazník vznést námitku proti přesnosti těchto informací). Zákazník má také právo odvolat udělené souhlasy se zpracováním osobních údajů. Kupující má právo v případě porušení výše uvedených práv podat stížnost příslušnému státnímu orgánu.

5. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě souhlasu zákazníka má společnost právo uchovávat osobní údaje až do zrušení registrace zákazníka. Dle právního základu GDPR může společnost uchovávat údaje po dobu až 10 let pro účely zpracování plnění smlouvy a 5 let pro provádění opatření na žádost zákazníka před uzavřením smlouvy.

Společnost GLOBAL EUROZONE d.o.o, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, se zavazuje nakládat s osobními údaji spotřebitelů v souladu s novým nařízením GDPR a v souladu s platnou slovinskou legislativou.